สล็อตแตกง่ายกองทัพเรือ แจงกรณี อาวุธปืนสหรัฐ อายุ 50 ปี หาย ปริศนา

สล็อตแตกง่ายกองทัพเรือ แจงกรณี อาวุธปืนสหรัฐ อายุ 50 ปี หาย ปริศนา

กองทัพเรือ ได้ออกมาชี้แจงกรณี อาวุธปืนสหรัฐ อายุราชสล็อตแตกง่ายการนานกว่า 50 ปี หาย ปริศนา ยืนยันไม่นิ่งนอนใจ และเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวว่า เกิดเหตุอาวุธปืนกลขนาด 40 มิลลิเมตร ที่สหรัฐอเมริกามอบให้กองทัพเรือสูญหายไปจากคลังปืนใหญ่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 กระบอก มูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท นั้น จากการตรวจสอบ พบว่าอาวุธปืนที่สูญหายดังกล่าวเป็น อาวุธปืนประเภท ปืนยิงลูกระเบิดกล ขนาด 40 มิลลิเมตร รุ่น มาร์ค 20 ม็อด 0 ซึ่งเป็นอาวุธประจำเรือที่ติดตั้งกับเรือตรวจการณ์ลำน้ำของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้รับการช่วยเหลือทางทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารเมื่อปี พ.ศ.2514 ซึ่งอาวุธปืนดังกล่าวได้ใช้ราชการมานานถึง 50 ปี

ทั้งนี้ อาวุธปืนดังกล่าวข้างต้นทั้ง 2 กระบอก ได้ถูกถอดถอนมาเก็บรักษาไว้ที่คลังของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

ตั้งแต่ปี 2530 และ 2552 ตามลำดับ เนื่องจากเรือตรวจการณ์ลำน้ำที่ติดตั้งอาวุธปืนดังกล่าวปลดระวางประจำการ โดยอาวุธปืนดังกล่าวมีราคากระบอกละ 1,600 บาท (ราคาในปีที่กองทัพเรือได้รับมอบจากสหรัฐฯ)

โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่า กองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน แม้ว่าอาวุธปืนที่สูญหายจะไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว แต่หากพบว่ามีข้าราชการนายใดที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของอาวุธปืน กองทัพเรือจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้า อภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 3 ว่ายังสบายใจ ส่วนจะได้รับโหวตว่าวางใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ส.ส. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สาม กรณีมีความมั่นใจแค่ไหนกับผลโหวตไว้วางใจ ว่า ก็ว่ากันไป จะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ไปว่ากันในสภา อย่าพูดนอกสภาเลย เมื่อถามย้ำว่า มั่นใจว่าจะได้รับการโหวตไว้วางใจหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับ ส.ส.เขา เมื่อถามว่าถึงวันนี้สบายใจขึ้นไหม นายกฯ ตอบอย่างเนือยๆ ว่า ก็สบายใจ อย่างไรก็ตามสำนักข่าวไทยรัฐบรรยายว่านายกฯมีสภาพอิดโรย

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า นายกฯ ได้ใช้เวลาเกือบตลอดทั้งคืน วันที่ 1 ก.ย. ติดตามความเคลื่อนไหวในทางการเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่นายกฯ ออกมาระบุถึงกระแสข่าวมีความพยายามการโค่นล้มนายกฯ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ขณะที่การให้สัมภาษณ์นายกฯ วันเดียวกันนี้ ตอนแรกมีท่าทีจะหยุดให้สัมภาษณ์ แต่ได้เปลี่ยนใจ และได้ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ก่อนเดินเลี่ยงขึ้นลิฟต์ไปยังหัองประชุมทันที

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ เริ่มใช้วันนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติตน 7 ข้อสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มใช้วันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ลงนาม

โดยมีใจความระบุว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้รวม 7 ข้อ

ทั้งนี้ นอกจากข้อ (1) ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว

ในข้อ (7) ยังระบุว่า ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการและความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัยด้วย

และให้ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2564 เป็นต้นไปสล็อตแตกง่าย